Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku

RYBNICKI PRYMUS 2019

12 czerwca w siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespołu „Przygoda” najlepszym uczniom rybnickich szkół wręczono Stypendia Prezydenta Miasta i tytuły "Rybnickiego Prymusa". Stypendium Prezydenta Miasta otrzymała uczennica klasy VIII.