Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku

KLASOPRACOWNIA POD CHMURKĄ

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku i Rada Dzielnicy Kłokocina dziękują wszystkim, którzy oddali głos w budżecie obywatelskim Miasta Rybnika na 2020 rok na projekt lokalny „Klasopracownia pod chmurką”.