Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku

ZFŚS

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

Skład Komisji Socjalnej

Przewodnicząca Komisji Socjalnej: Maria Stachowicz - Polak

pozostali członkowie: Beata Wawoczny, Joanna Chadaj, Violetta Szymańska, Halina Adamczyk, Joanna Sitko

 

Numer konta bankowego ZFŚS: 08 1020 2472 0000 6102 0498 5810

 

  Przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia o dochodach w terminie do 31 marca 2019 roku.  

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - załącznik

Aneks nr 1 do Regulaminu ZFŚS - załącznik

Oświadczenie osoby uprawnionej do korzystania ze środków z  ZFŚS - załącznik

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku urlopowego "wczasy pod gruszą" - załącznik

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży - załącznik

Wniosek o dofinansowanie biletów - załącznik

Wniosek o przyznanie świadczenia rzeczowego - paczka mikołajkowa - załącznik

Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS - załącznik

Umowa w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe - załącznik

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej (zapomoga pieniężna) - załącznik

Wniosek o przyznanie świątecznego świadczenia socjalnego - załącznik

 

REGULAMIN W WERSJI PAPIEROWEJ JEST UDOSTĘPNIONY W SEKRETARIACIE SZKOŁY ORAZ W POKOJU NAUCZYCIELSKIM.