Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku

Rekrutacja do klasy pierwszej

Dyrekcja SP19 informuje, że od 5 marca 2018 roku od godziny 8.00 do 20 marca 2018 roku do godziny 15.00 będą prowadzone zapisy do klas pierwszych. Zapisy dzieci będą odbywać się w formie elektronicznej. Zapraszamy na stronę serwisu rekrutacyjnego poniżej podany link, za pomocą której można wypełnić elektroniczny wniosek przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej. Dokument należy wypełnić, wydrukować, podpisać przez oboje rodziców i złożyć w placówce.

 

Serwis rekrutacyjny jest dostępny dla rodziców po adresem: www.rybnik.elemento.pl

 

Do pracy z systemem zalecane są przeglądarki internetowe:

Gogle Chrome

Firefox w wersji 30 lub nowszej

 

Do szkoły kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia, dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły lub na wniosek rodziców.

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły:ulice: Bracka, Chłodna, Dębowa, Gospodarcza, Komunalna, Emila Pawlasa, Poligonowa, Rybna, Rycerska, Skośna, Włościańska, Żniwna.

 

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji - instrukcja dla rodzica

 

Kalendarz rekrutacji dostępny dla rodziców pod adresem: https://edukacja.rybnik.eu/ogloszenia/2087-nabor-do-szkol-podstawowych-2018

 

 W razie jakiegokolwiek problemu z zapisem dziecka zapraszamy rodziców do sekretariatu szkoły w godzinach od 8.00 do 15.30.