Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Materiały informacyjne do rodziców i opiekunów Uczniów VIII klasy dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Prezentacja dotycząca rekrutacji uczniów - załącznik 

Prezentacja - Podwójny nabór 2019 - załącznik

Zasady rekrutacji uczniów do szkół na rok szkolny 2019/2020 - załącznik

Prezentacja z 22 maja 2019 roku - załącznik

System naboru: http://slaskie.edu.com.pl

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-kuratora-oswiaty-2/