Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Materiały informacyjne do rodziców i opiekunów Uczniów VIII klasy dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Prezentacja dotycząca rekrutacji uczniów - załącznik 

Prezentacja - Podwójny nabór 2019 - załącznik