Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 W RYBNIKU

 

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodniczący Rady Rodziców - Przemysław Dziurok

Zastępca Przewodniczącego - Ilona Cipcer

Skarbnik - Joanna Kamińska - Ryś

 

 

Składkę na RR prosimy wpłacać na rachunek bankowy ING Bank ŚLĄSKI:

34 1050 1676 1000 0097 0546 7745

 

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

Nazwa odbiorcy: Rada Rodziców przy SP19 w Rybniku.

 

Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców

 

 

        Regulamin Rady Rodziców

        Regulamin RR