Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 W RYBNIKU

 

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodniczący Rady Rodziców - Przemysław Dziurok

Zastępca Przewodniczącego - Ilona Cipcer

Skarbnik - Marcin Mortka

 

 

Składkę na RR prosimy wpłacać na rachunek bankowy ING Bank ŚLĄSKI:

70 1050 1403 1000 0097 1935 4053

 

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

Nazwa odbiorcy: Rada Rodziców przy SP19 w Rybniku.

 

Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców

 

 

        Regulamin Rady Rodziców

        Regulamin RR

 

         Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

        Regulamin RR