Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku

Dokumenty

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR19 W RYBNIKU   

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR19 W RYBNIKU 

 

REGULAMIN  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR19 W RYBNIKU

 

REGULAMIN    PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

REGULAMIN  WYDARZENIA KULTURALNO - DYDAKTYCZNEGO "NOC W SZKOLE"

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR19

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  W SZKOLE  PODSTAWOWEJ NR19 W RYBNIKU

 

REGULAMIN  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

PLAN PRACY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP19

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU SP19

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR19

 

ŚWIETLICA  SZKOLNA

 

PROGRAM  PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR19