Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku

Kadra

GRONO PEDAGOGICZNE: 

  

mgr Maria Stachowicz - Polak - przyroda, geografia, edukacja regionalna

mgr Barbara Pytlik - edukacja wczesnoszkolna

mgr Aleksandra Greiner - edukacja wczesnoszkolna, plastyka

mgr Beata Wawoczny - edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

mgr Agnieszka Pakuła - język angielski

mgr Ewa  Mańka - edukacja wczesnoszkolna, technika

Katarzyna Winkler - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

mgr Violetta  Szymańska - język polski

mgr Beata Ochal - język polski, historia

mgr Aleksandra Wieczorek - język angielski

mgr Joanna Chadaj - matematyka, informatyka

Aleksandra  Rugor - matematyka

mgr Dorota Fidosiej - przyroda, biologia, geografia

mgr Monika Klim - chemia, fizyka

mgr Adam Adamczyk - wychowanie fizyczne

mgr Dorota Kowalczyk - wychowanie fizyczne

mgr Maria Szweda - religia

mgr Bernadeta Krupa - religia

mgr Jolanta Erdmann - edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Elżbieta Pietrasiewicz - język mniejszości - niemiecki

mgr Joanna Słodowicz - pedagog

mgr Agnieszka Pawliczek - świetlica, język francuski

mgr Alina Szulik - bibliotekarz